TOPlist

 

Co musm udlat abych se mohl pipojit ?

 

V prvn ad ns kontaktujte mte 4 monosti :

 

1. kontaktn formul

2. objednvkov formul

3. Telefon: 736670388

4. ICQ:  206058140 

Po prvnm kontaktu se vzjemn domluvme, kdy bychom k Vm pijeli zmit signl.

Pipravte se na to, e ve vtin ppad se m signl ze stechy, proto si obstarejte kle od stechy.

   

Kolik mi to bude stt ?

 

Kadho uivatele eme individueln. Je toti jasn, e mn bude za zazen platit uivatel, kter bydl 100 - 700 m od vyslae (AP) a m na nj pmou viditelnost.

Po zmen signlu Vm doporume zazen, kter by bylo pro Vs optimln.

Zmme dlku potebn kabele a vyhotovme cenu pesn na mru k Vaeho zazen.

Cenk zazen instalovan k uivatelm najdete zde. ( odkaz zatm nefunguje, ale pracuji na tom )

 

Je mon napojit na m zazen vce uivatel v dom ?

 

Ano je, bn se takto e napklad panelov i bytov domy. Sta pikoupit Switch, ze kterho se d napojit libovoln poet uivatel.

Vhodou je fakt, e se poten investice zazen me rozpotat mezi vce uivatel.

   

Co to je 128 Kbps ?

 

128 Kbps je rychlost penosu dat. Napklad rychlost po modemu pomoc telefonn linky , nebo pes mobiln telefon je cca 40 Kbps.

Nebo pi vyuvn sluby ISDN m uivatel k dispozici 64 Kbps,

Vy u ns mte monost pipojen a 512 Kbps 24 hodin denn !!!

   

Musm doma mt telefonn linku ?

 

Ne, nemuste, pipojen Vaeho PC se e pes datov signl pijman antnou na Va stee.

 

 

Mohou se na internet pipojit i firmy ?

 

Ano mohou, od 1.9.2004.  Na zazen samozejm vystavme fakturu, ale bohuel jet nejsme pltci DPH. Tento problm se e.

 

 

Kdy budu mt problmy s pipojenm, pome mi nkdo ?

 

Mte monost ns kontaktovat na telefonnm sle 736670388. problmy se samozejm e co nejdve. ( co je v naich silch ).

 

   

Je mon komunikace mezi uivateli ?

 

Ano, komunikace je eena pes ICQ, kter je zdarma ke staen zde.

 

 

Mu hrt s ostatnmi uivateli hry po sti ?

 

Samozejm !!! Vdy by byla koda tuhle monost nevyut. Prv se hodn pa Vietcong   Gamesm zdar !!!!  Jednotliv paby se domlouvaj pes ICQ.

 

 

Jsem pipojen a seenu dalho uivatele, kterho pipojte. Co za to dostanu ?

 

Pipravili jsme pro nae uivatele slevov program, pi kterm se mete vypracovat a do stavu, e nebudete platit za internet ani korunu. Sta abyste pivedli novho uivatele, a automaticky dostanete slevu 5 % z ceny msnho poplatku.

Tyto slevy se vztahuj stejnm dlem na jakoukoli nmi nabzenou rychlost vyuvanou uivatelem. 

 

 

Co kdy na mm zazen bude pipojeno vce uivatel, nezpomal se mi internet ?

 

Ne. Obavy z toho, e vce uivatel pipojench na jednom zazen vechny zpomaluje, mt nemuste. Dodrujeme maximln agregaci napklad na rychlosti 128 Kbps 1:10,

co je pro surfovn po internetu optimln.

Samozejm toto pravidlo plat, pokud nikdo nebude stahovat pli velk soubory, ale tohle se zatm nestalo. Vichni dosavadn uivatel tohle pravidlo respektuj.

 

Mte jet njak jin dotaz ? Volejte 776570388

Novinky ze sítě :

3.11. 2005

Konec Akčních Wifi sad. Cena Wifi sady ustálena na 3500,- Kč

2.9. 2005

Nový systém předplatného + ceník.

31.7. 2005

Neváhejte! Posledních 10 Akčních WiFi sad pro St. Plzenec za 3000,- Kč.

29.6.2005

Měsíční paušál pro volání přes Voinet pro domácnosti jen za 99 Kč a aktivační poplatek snížen na 599 Kč.  

4.6.2005

   Linka do Starého Plzence posílena. 10 GHz

1.6.2005

   Volání přes Voinet opět výhodnější. www.voinet.cz

30.5.2005

   Nový ceník.

6.4.2005

   100 % SEDLEC  pokryto !!!!     Informujte se na el. čísle 776570388

30.3.2005

   100 % Starý Plzenec pokryto !!!!     Informujte se na tel.čísle 776570388

1.2.2005

   Do několika týdnů bude v provozu vysílač ve Starém Plzenci !!!!     Důležitá informace !!!!   Probíhají přípravy na instalaci Optických pojítek RONJA na všech vysílačích provozovaných společností Plzeňský.net.  Samozdřejmostí budou záložní WiFi spoje pro případ mlhy, nebo hustého sněžení.

20.1.2005

   POZOR !!!!   a další vysílače pro Vás !!!!  v provozu vysílač naproti Penny Marketu na Slovanech, vysílač na velkém Kruhovém objezdu na Slovanech, vysílač na konečné tramvaje č.1 na Slovanech, vysílač Bručná !!!! Všechny vysílače jsou od sebe vzdáleny max. 800 m

1.1.2005

   Spuštěný nový vysílač v Lobzích !!!!   Pozor !!!   Tímto jsme rozšířili pokrytí v několika dalších částech Plzně .  Pokryto : Lobzy, Božkov, Letná

5.10.2004

   Namontovány výkonnější sektorové antény na AP Koterovská ...  Seznam ulic, kde můžete chytat je podstatně větší, ale musí být přímá viditelnost.Vzhledem k tomu, že dodržujeme limity ČTU, je možno připojit do max. vzdálenosti od vysílače 700 - 800 m. Platí periodicky u všech vysílačů  !!!!

16.9.2004

   Připravujeme Starý Plzenec, Lobzy  a  Slovanská třída . Pokud bydlíte do tří kilometrů od uvedených vysílačů, tak se ozvěte, přijedeme Vás zdarma změřit.

15.9.2004

   Připravili jsme pro uživatele naší sítě slevový program !!!!!  Informace o slevách se dočtete v kategorii ceník 

10.8.2004

   SLOVANY POKRYTY !!!    Pouštíme do éteru agregovanou rychlost 128 Kbps. Seznam ulic v dosahu našeho signálu najdete zde

1.8.2004

   Připravujeme masivní nástup a zařizujeme vše potřebné pro pokrytí signálem celých Slovan, Lobez, Doubravky, Božkova, Starého Plzence, Bory, Čechurova, Letkova, Bílé Hory, a Petrohradu ... máme před sebou dlouhou cestu ...